Yhteystiedot

Keski-Suomen Ekonomit ry

Y-tunnus 1509739-4

Laskutustiedot

c/o Rantalainen
Satu Myllyntaus
Sepänkatu 14 C 22
40720 Jyväskylä


Hallitus 1.1.2024 lukien


Puheenjohtaja

Aleksi Heikkilä

aleksi.heikkila@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Helmi Jyrkkänen

helmi.jyrkkanen@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Jarno Järvenpää

jarno.jarvenpaa@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Hanna-Maija Kiviranta

hanna.kiviranta@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Kristiina Kronholm

kristiina.kronholm@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Liisa Kuparinen

liisa.kuparinen@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Saija Luontama

saija.luontama@keskisuomenekonomit.fi


Jäsen

Riitta Sokka

riitta.sokka@keskisuomenekonomit.fi


Koko hallitukselle voi lähettää viestin osoitteella: hallitus@keskisuomenekonomit.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomenekonomit.fi