Sijoistusklubin tapaaminen 27.4.2022 Osuuspankissa

27.5.2022

Alussa OP Kodin puolelta Janne Särkkä esitteli uusia tiloja. Tiloja voivat esimerkiksi yhdistykset varata käyttöönsä. OP haluaa tarjota tilojaan aktiivisesti ja täten olla osana elävöittämässä Jyväskylän keskustaa.  Tilat ovat hienot!

Tämän jälkeen Emma Mäkinen (OP Private Keski-Suomivarainhoitaja) käsitteli yleistä markkinakatsausta mm. inflaation suhteen ja eri maantieteellisten alueiden kasvuodotusten osalta. Paljon epävarmuutta on, ja kasvu on ottanut osumaa.

Tämän jälkeen Henna Laitinen (OP Private Keski-Suomi asiakkuuspäällikkö) kävi tarkemmin läpi OP:n omia suosituksia yksittäisten osakkeiden suhteen, OP:n Parhaat-osakkeet ja mitä kannattaisi ehkä välttää.

lIlan aikana keskustelu oli vilkaista ja kysymyksiä liittyi esimerkiksi siihen miten tehdään sijoitusten ESG-analyysit, löytyykö mitään ’turvasatamia’. Geopolitiikkaa sivuttiin niin Venäjän kuin Kiinankin suhteen…Yhdysvaltojen markkinat selviävät vähemmällä.  Tässä tilanteessa sijoittajien tulee miettiä omaa riskinsietokykyään. Osakepoiminnalla voi onnistua, mutta se ei ole niin ’helppoa’ kuin on ehkä totuttu. Hajauttaminen, hajauttaminen, hajauttaminen – se toistui. Myös Suomen pörssin asemaaa reunamarkkinana käsiteltiin. Yksittäisiä rahastoja esiteltiin esim. vihreään energiaan liittyen.

Kiinnostusta myös herätti myös se miten OP:n omat asiakkaat ovat reagoineet markkinaturbulenssiin. Reaktio on ollut loppupeleissä maltillinen ja suuria muutoksia ei ole nähty.

- Paula Linna, Klubitoiminta- ja sijoitusvastaava