Koulutusiltapäivästä vinkkejä verkostoitumiseen ja piilotyöpaikkojen hakuun

7.4.2016

Torstaina 7.4. kolmisenkymmentä Keski-Suomen Ekonomien osallistujaa kokoontui Jyväskylän ammattikorkeakoululle kuuntelemaan arvokkaita uravinkkejä. Ekonomi Maija Haarasen johdolla käsiteltiin monipuolisesti menestyksekästä työnhakua, verkostoitumisen tärkeyttä sekä piilotyöpaikkojen etsintää.


Koulutuksessa tuuletettiin kahvikupposten äärellä perinteisiä käsityksiä työnhausta loputtomiin ilmoituksiin vastaamisena. Julkisessa haussa olevien työpaikkojen lisäksi osallistujia muistutettiin huomioimaan myös niin sanonut piilotyöpaikat, joiden osuus kaikista työpaikoista on jopa 80–90%. Työpaikkoja on siis jatkuvasti auki sopivan työntekijän löytyessä, ja siksi työnhakijan tulee osata tehdä itsensä ja osaamisensa näkyviksi.

Koska perinteinen rekrytointiprosessi on työnantajalle sekä kallista että aikaa vievää, suositaan työntekijöiden hankinnassa yhä useammin verkostojen voimaa. Haaranen muistuttikin osallistujia verkostojen tärkeydestä ja niiden tavoitteellisesta kehittämisestä.

Verkostojen lisäksi työnhaussa korostuu Haarasen mukaan muun muassa itsensä johtamisen taidot - erityisesti itseluottamus ja tavoitteellisuus. Työnhakuun tulisi suhtautua projektina, jossa tulee tiedostaa omat lähtökohtansa ja päämääränsä. Oma osaaminen tulee osata tunnistaa ja esittää potentiaaliselle työnantajalle konkreettisesti.

Työnhaku on siirtymässä vahvasti verkkoon, ja myös sosiaalinen media on nousemassa yhä keskeisempään rooliin. Erityisesti LinkedIn-palvelu tarjoaa eri alojen ammattilaisille erinomaisen rekrytointi- ja verkostoitumisväylän. Ekonomiosallistujat pääsivätkin hiomaan tietokoneidensa äärellä LinkedIn-profiilejaan Haarasen vinkkien pohjalta. Kuulijoita opastettiin kattavasti, kuinka palvelusta saa mahdollisimman paljon irti ja kuinka esimerkiksi oman profiilinsa näkyvyyden voi optimoida. Tottuneimmallekin LinkedIn-konkarille oli varmasti tarjolla uusia neuvoja palvelun hyödyntämiseen yhä tehokkaammin.

Keski-Suomen Ekonomien tuore jäsen Outi Keskinen saapui koulutukseen oman ajankohtaisen työnhakutilanteensa kannustamana. Keskinen piti erityisen mielenkiintoisena keskustelua piilotyöpaikkojen potentiaalista sekä hakemusten oikeasta kohdentamisesta itseä todella kiinnostaville työnantajille.

Koulutus oli varmasti hyödyllinen niin työssäkäyville kuin töitä etsivillekin. Työelämässä oma tilanne voi muuttua nopeastikin, jolloin työnhakutaitoihin panostaminen on epäilemättä aina hyödyllistä ennakointia.

Teksti ja kuva: Roosa Valtanen (kylteri)