Keski-Suomen Ekonomit ry:n ekonomiopiskelijoiden stipendit jaettu

20.12.2022

Yhdistyksen vuosittainen stipendihaku oli avoinna 15.11.-15.12.2022. Hakukriteerien painopisteenä oli juhlavuoden teeman mukaisesti vastuullisuus-aihealueiden monipuolinen näkyminen tutkinto-opinnoissa.

Vastaanotimme hakuajan päättymiseen mennessä 21 hakemusta. Hakijoiden joukossa oli useita jopa vastuullisuusasiantuntijan tehtävään tähtäävää hakijaa. Hallitus päätti jakaa stipendin kolmelle ekonomiopiskelijalle, kullekin 335 euroa.

Stipendin saajat:

Ella Lehtinen

Lehtisen pääaineena on laskentatoimi. Hänen kandidaatin työnsä on ”Taloudellisen vastuun raportoinnin muutos pankkialalla 2010-luvulla”. Hänen opintoihin valitsemansa vastuullisuutta eri näkökulmista käsittelevät opintojaksot ovat innostaneet häntä ottamaan vastuullisuusnäkökulman myös progradutyöhönsä, joka käsittelee veroraportointia.

Elena Plotnikova

Kansainvälinen opiskelija työstää progradutyössään dokumentointia keskisuomalaiselle matkailuorganisaatiolle Glasgow'n Ilmastonjulistuksen hakua varten. Tämä edellyttää monipuolista yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä heidän vastuullisuusasioihinsa perehtymistä. Matkailualan vastuullisuutta tunteva ammattilainen tekee samankaltaisia tehtäviä työkseen. Plotnikova tuottaa osaamista myös yliopiston ohjaajan ja henkilöstön osaamispääomaksi.

Noora Tiainen

Tiainen on aktiivisesti toteuttanut tutkinto-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia mm. osallistumalla kiertotalouden case-kilpailuun, jakamistaloutta koskevaan yrityskokeiluun ja hyväntekeväisyysaiheiseen ulkomaanvaihtoon muiden vastuullisuutta käsittelevien opintojaksojen suorittamisen lisäksi. Progradutyö vähittäiskaupan tilaamana tulee mahdollisesti edistämään suomalaisten ruokakaupan kestävyysvalintoja.

Kuulemme mahdollisesti aiheesta lisää vieraskynäpalstallemme myöhemmin. 


- Minna Tunkkari Eskelinen, strategia ja vastuullisuusvastaava

- Riitta Sokka, viestintävastaava