Keski-Suomen Ekonomien strategia

9.7.2024

Keski-Suomen ekonomien strategian luominen – Mistä homma lähti liikkeelle ja miten strategia saatiin pakettiin?

 

Viime vuonna meillä oli ilo käynnistää Keski-Suomen ekonomien strategiatyöskentely. Tavoitteena oli luoda Keski-Suomen Ekonomien kautta aikain ensimmäinen strategia vuoteen 2030. Halusimme strategian avulla lähteä kehittämään järjestön toimintaa entistä paremmin palvelemaan monipuolista jäsenistöämme. Tämän lisäksi koimme, että selkeä strategia tavoitteineen ja mittareineen voisi myös jämäköittää hallituksen työskentelyä. Tässä kirjoituksessa jaamme kokemuksemme itse strategiatyöstä.

 

Mistä lähdettiin liikkeelle?

Strategiatyö yleensä käynnistyy toimintaympäristöanalyysilla. Analysoimalla toimintaympäristön muutoksia voidaan nähdä, onko oma toiminta vielä relevanttia muuttuneessa ympäristössä. Strategian alkuvaiheessa, niin yrityksen kuin järjestönkin, on tärkeää myös pohtia miksi se on olemassa?  Mikä on toimintamme tarkoitus, mikä on toimintamme tahtotila eli visio? Myös me aloitimme oman strategiatyömme toimintaympäristöanalyysilla ja ennen kaikkea sen pohtimisella, miten näemme oman roolimme tässä hetkessä ja tulevaisuudessa, pitäen silmällä vuotta 2030.

Syyskuisena aurinkoisena lauantaipäivinä silloinen hallitus ja opiskelijajäsenet kokoontuvat aloittamaan strategiatyöskentelyn. Päivän alussa kuultiin muutama alustus teemaan liittyen virittelemään tunnelmaa ennen kuin varsinainen työryhmätyöskentely alkoi. Pohdittavana työryhmässä oli järjestömme arvoihin liittyviä kysymyksiä kuin myös millaisena näemme oman roolimme jäsenistön keskuudessa.

Tässä vaiheessa arvoina listattiin muun muassa merkityksellisyys, läsnäolo ja vaikuttavuus. Visio, joka tässä työpajassa muodostui, oli oikeastaan se ainut elementti, joka säilyi lähes muuttumattoman läpi strategiatyöskentelyn ”Päämääränä vuonna 2030 on olla jäsenten moninainen yhteisö ja tuotamme aktiivisesti mielekkäitä tapahtumia ja kohtautetaan ekonomeja.”

Keski-Suomen Ekonomien tarkoitus on kirjattu sääntöihin: ” Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja kestävän talouden, liiketoiminnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.” Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Syyskuisessa strategiatyöpajassa muun muassa mietimme millaisia tapahtumia jäsenille järjestetään, onko meidän paikallisyhdistyksenä syytä ottaa kantaa ajankohtaisiin työelämän teemoihin vai jätetäänkö se rooli Suomen Ekonomeille sekä millaisten yhteistyökumppaneiden kanssa haluamme toimia.

 

Jäsenistön osallistaminen strategiatyöhön

Strategian jalkauttamisen kannalta tärkeää on, että strategian laatimiseen osallistetaan keskeisiä sidosryhmiä. Yritysten osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi työntekijöitä ja järjestökentässä omia jäseniä. Myös me halusimme osallistaa oman jäsenistömme.  Osallistaminen tapahtui keräämällä jäsenistöltä palautetta sekä esittelemällä strategialuonnosta.

Alkusyksystä hallitus laati Liisa Kuparisen johdolla kattavan jäsenkyselyn. Yleisen Keski-Suomen Ekonomien toiminnan tyytyväisyyden lisäksi hivutimme jäsenkyselyyn myös strategiaa koskevia kysymyksiä, kuten mitkä koetaan Keski-Suomen Ekonomien arvoina sekä tulisiko yhdistyksemme harjoittaa vaikuttamisviestintää. Jäsenkyselystä saimme loistavaa palautetta strategian jatkotyöstämiseen. Arvoihin liittyen nousi selkeästi esille muun muassa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, asiantuntemukseen, paikallisyhteisöön ja –yhteisöllisyyteen sekä hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Strategialuonnosta esiteltiin myös yhdistyksen vuosikokouksessa marraskuussa. Myös täältä saimme hyvää palautta strategian viimeistelyyn.

 

Jäsenprofiilien luominen – ketä yhdistyksemme palvelee?

Helmikuussa hallitus, hyöstettynä kahdella vanhalla hallitusjäsenellä sekä opiskelijajäsenen turvin, lähti kiteyttämään Keski-Suomen Ekonomien toimintaa jäsenkyselyn syvällisen analysoinnin pohjalta ja sieltä nousseiden teemojen pohjalta. Pohdimme ensin millainen on innostava jäsenkokemus ja tämän jälkeen lähdimme luomaan jäsenprofiileja. Jäsenprofiilien luomisella halusimme varmistaa, että vuoden aikana järjestämme tapahtumia jokaiselle jäsenprofiilille.  Tiedostimme jo entuudestaan, että noin tuhannen hengen jäsenistömme on varsin monipuolinen kattaus erilaista osaamista, erilaisia elämäntilanteita ja luonnollisesti eri sukupolvia. Parityöskentelyn seurauksena muodostimme muutamia erilaisia jäsenprofiileja, kuten esimerkiksi Antti/Anna Ammattilainen, Ilona/Ismo Itsensätyöllistäjä Erkki/Elvi Eläkeläinen ja Venla/Ville Vastavalmistunut. Nämä jäsenprofiilit ovat hyvä työkalu hallituksen omaan työskentelyyn, sillä tarkoituksena on varmistaa, että jokaiselle jäsenprofiilille järjestetään vuoden mittaan ohjelmaa ja tapahtumia.

 

Entä ne tavoitteet ja mittarit?

Ehei, emme unohtaneet strategiastamme tavoitteita tai mittareita.  Tavoitteiden asettaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä ne ovat niitä askeleita, joiden kautta tulevaisuuden visio voidaan saavuttaa. Mittarit puolestaan edistävät strategian toteutumista, kun tavoitteille asetetaan indikaattorit, joita on helppo seurata. Keski-Suomen Ekonomien yhdistyksessä tavoitteet ja mittarit liittyvät neljään teemaan: merkityksellisten jäsentapahtuminen ja – palveluiden tuottamiseen, paikallisen elinvoiman tukemiseen, jäsenistön sekä sidosryhmien tavoittamiseen sekä hyvän hallintotavan mukaiseen hallitustyöskentelyyn.

Millainen sitten se on meidän, Keski-Suomen Ekonomien yhteinen strategiamme? Oletko jo tutustunut strategiaan? Jos et vielä, niin voit tutustua siihen alla olevasta linkistä.

-          Paula Linna ja Minna Tunkkari-Eskelinen