Alpa – viemässä suomalaista vastuullisuusbrändiä maailmalle

28.2.2023

Alpalla on sillä tavoin se ’perinteinen’ ja hieman romantisoitu yrittäjyyden alkutaival: nuori mies nimeltänsä
Heikki lähtee reippureissaamaan Etelä-Amerikkaan ja miettii, jos joku hyvä liikeidea sattuisi matkalla
tulemaan vastaan. Ja tulihan se idea vastaan: alpakan villa ja miten siitä saisi skandinaaviseen makuun
käyviä neuleita tehdyksi. Kaikki yritysideat eivät kuitenkaan lähde lentoon samalla tavalla kuin tämä Heikin
idea. Noin kymmenen vuoden olemassa olon aikana Alpa on kasvanut Suomessa tunnetuksi brändiksi
useamman kasvuloikan kautta. Tavoitteena on säilyttää Alpan tavaramerkiksi tulleet laatu ja kestävä desing
samalla kuin uutta kasvua haetaan kansainvälistymisellä, kiertotalouteen perustuvilla liiketoimintamalleilla
sekä uusia tuotekategorioita ideoimalla.

Keski-Suomen Ekonomien jäsenistö kävi oppimassa Alpan brändäyksestä sekä vastuullisuudesta
tehdaskierroksella sekä markkinointi- ja viestintävastaavan Lauri Hilliahon alustuksella. Keskustelu oli
avointa ja kriittisiinkin kysymyksiin vastattiin rehellisesti. Tässä nostoja illan annista koskien, sitä miten
tämä jyväskyläinen yritys tavoittelee visiotaan olla ’neuleiden Patagonia’.


Rajatusti yhteistyökumppaneita – vastuullisuuden hallinta tavoitteellisempaa

Alpalla on tarkat kriteerit yhteistyökumppanien suhteen, myös määrä halutaan pitää hallittavana.
Yhteistyökumppaneiden määrää rajoittamalla on helpompi toteuttaa vastuullinen tuotantoketju alusta
loppuun. Yritys myös julkaisee yhteistyökumppaneidensa nimet nettisivuillaan. Tämän johdosta jokaisen on
itse mahdollista käydä tutustumassa siihen, että ketkä ovat toimittaja ja tehdä oma arvionsa yrityksen
vastuullisuuden suhteen.


Uusien liiketoimintamallien luominen tuotteiden jatkuvaan kiertoon perustuen

Neuleiden osalta vastuullisuutta mietitään koko elinkaaren osalta. Alpalle kasvavaa liiketoimintaa tuo
neuleiden secondhand-kauppa ja huoltopalvelut. Vaateteollisuudessa eri brändeillä omien merkkien
secondhand-kauppa on yleistynyt ja varmastikin on jo niin, ettei muuta mahdollisuutta ole. Myös Alpalla
käytetyt tuotteet käyvät kuin kuumille kiville.

Mielenkiintoista on se kuinka Alpa on ottanut tarjontaansa myös tuotteidensa korjauspalvelut! Hätäinen
asiakas saattaisi luulla onko kyseessä se, että tuotteet ovat niin huonoja, jotta niitä tulisi korjailla?
Nimenomaan asia on päinvastoin. Alpan tavoitteena on edistää kestävää kuluttamista ja neuleita korjaamalla
tämä mahdollistuu, esimerkiksi neuleita voidaan parsia ja hihansuita kääntää. Uuden ostamiseen sijaan,
korjauspalvelulla ja tuotteen huoltamisella elinikää saadaan pidennettyä. Vaatteidensa korjaus- ja
huoltopalveluidensa kautta Alpa mielestäni luo vaateteollisuuteen uusia tapoja päästä eroon kestämättömästä pikamuodista. Alpa ottaa myös vastaan loppuun kulutettuja neuleita ja pyrkii luomaan niille uuden elämän. Eli kiertotaloutta parhaimmillaan!

Tunnusta mitä et tiedä

Kuten Lauri totesi, vastuullisuustyössä ei voi koskaan tulla valmiiksi. Aina riittää parannettavaa, ja toisaalta
täyttä varmuutta ei voi olla: jatkuvasti ei voi olla kontrolloimassa toimittaja ja heidän toimintaansa – on vaan
luotettava, tiedostettava riskit, mutta ennen kaikkea oltava läpinäkyvä omassa toiminnassa.
Omat kehittämiskohteensa, ja mahdolliset puutteensa yritys haluaa rehellisesti tunnustaa.

Vastuullisuusviestinnässään yritys pyrkii olemaan avoin ja läpinäkyvä. Tällä hetkellä työn alla on
esimerkiksi selvittää maksavatko Perussa olevat kumppanit työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa.
Myös logistiikkakustannusten osalta päästöjä voidaan vain tiettyyn rajaan asti vähentää, mutta oleellista
kuitenkin on, että ne oman toiminnan pullonkaulat tunnistetaan.

Alpakan villasta muihin luonnon materiaaleihin

Vaateteollisuuden vastuullisuuteen liittyy useita riskitekijöitä lähtien sieltä raaka-aineista aina tuotteen
loppukuluttamiseen ja hävittämiseen. Ylempänä kerroin Alpan luomista toimintatavoista vaatteen kierron
suhteen, mutta raaka-aineen alkuperällä on huomattavat vaikutukset koko toimitusketjun ekologisuuteen.
Alpa sai heräteltyä kiinnostuksen alpakan villaan Suomessa ja nyt Alpakan villan rinnalle yritys kehittelee
tuotteita myös muista luonnon materiaaleista. Silkkiä on jo käytetty, pellava on työnalla ja on myös pohdittu
kuinka hamppua voisi käyttää enemmän. Käytettäville raaka-aineille on monia kriteereitä: ekologinen kasvattaminen ilman suurta rasitetta luonnolle, kestävä rakenne, mutta kuitenkin taipuisuus
hyvännäköisiksi vaatteiksi ja hyvä tuntuma iholla. Ei ihan helppo prosessi, mutta onneksi markkinoilla on
kysyntää vastuullisesti tuotetuille vaatteille ja Alpa haluaa omaa markkinaosuuttaa tässä kasvattaa
entisestään uusilla tuoteinnovaatioilla.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Jyväskylässä viriää uuden ajan tekstiiliteollisuutta?

Ennen kuin jäsenistömme pääsi ostosten pariin, sivusimme myös sitä miten Jyväskylän seudulla on ikään
kuin huomaamatta syntynyt mielenkiintoisia yrityksiä tekstiili- ja vaatealan ympärille, Spinnova houkuttelee
isoja brändejä, Ommellinen tuo värikkyyttä pukeutumiseen ja Titityy on saanut viriteltyä neulomisinnostusta
ja tämän ympärille luonut myös kansainvälistä kiinnostusta. Ei ollenkaan hassumpaa. Ehkäpä yritykset
voisivat suunnitella yhteisen matkailukierroksen tekstiili- ja vaateteollisuuden saloihin. Alpan uusi toimitila,
moderni hirsirakennus, on nähtävyys jo sinällään.

Mielenkiinnollamme jäämme odottamaan Alpan tulevaisuuden tuoteinnovaatioita kestävän vaateteollisuuden parissa sekä maailman valloitusta. Ja samalla kannustamme muitakin uskomaan siihen, että myös Jyväskylästä voi ponnistaa pitkälle uniikilla yritysidealla.

- Paula Linna, klubitoiminta- ja sijoitusvastaava